De TIP-aanpak: een integraal FinancieelVitaliteits-programma

De TIP-aanpak: omdat wij – net als u – het aantal loonbeslagen omlaag willen brengen.

dia1

79% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslag

Uit het onderzoek Financiële problemen op de werkvloer (2012) blijkt dat maar liefst 79% van alle organisaties heeft te maken met financiële problemen van medewerkers en loonbeslagen. Dat is niet zo vreemd indien we bedenken dat volgens het NIBUD 2 op de 5 huishoudens betalingsproblemen heeft (2015). Een groot deel van de mensen met (problematische) privé schulden heeft een baan. Het is zeer aannemelijk dat ook een deel van uw werknemers te maken heeft met financiële problemen.

De impact van een loonbeslag

Zo’n loonbeslag gaat medewerkers niet in de koude kleren zitten:

 • Het kost geld, terwijl dat er juist niet is.
 • Zeer vervelend, er komen deurwaarders aan de deur. En de baas weet het nu ook.
 • Gedurende het loonbeslag is er nog minder geld voor het huishouden.
 • Het geeft héél véél stress.

Ongewild en ongemerkt krijgt u te maken met de financiële zorgen van uw medewerkers:

 • 1: 6 ziekmeldingen zijn het gevolg zijn van financiële problemen (onderzoek Arbodienst Capability 2015);
 • Een ziekmelding op kan lopen 9 dagen verzuim of zelfs langer;
 • Deze verzuimkosten zitten in uw totale loonsomkosten verborgen.

Signalen financiële problemen

Als werkgever heeft u al in een heel vroeg stadium zicht op (beginnende) financiële problemen. Kent u de signalen? Schulden vloeien vaak voort uit grote levensgebeurtenissen die ons allemaal kunnen overkomen. Denk aan  een scheiding, faillissement, baanverlies, overlijden van een partner of een verandering in de levensfase (zoals de komst van kinderen). U kunt ook signalen oppakken die direct met geld te maken hebben. Denk aan de aanvraag van een voorschot, extra overuren draaien, geld lenen van collega’s of de uitbetaling van vrije dagen.

Een geïntegreerde aanpak, waarbij zowel preventief als curatief aandacht wordt besteed aan de financiële gezondheid van medewerkers, biedt een oplossing.

Financiële gezondheid past binnen een sterk personeelsbeleid en arbo-beleid.

Een goed gesprek staat aan de basis. U gaat met uw medewerker in gesprek, bijvoorbeeld om een reeds ontstane brandje in de vorm van een (dreigend) loonbeslag of een aangevraagd voorschot op het salaris te blussen. Soms is een minnelijke oplossing voorhanden. In andere gevallen is de beslagvrije voet niet juist uitgerekend.

In veel gevallen kan erger voorkomen worden door samen te werken met een budget coach die uw medewerker individueel begeleid. Maar ook praktische hulp vanuit personeelszaken op het vlak van loonbeslag (kloppen de loonbeslag gegevens), de uitbetaling van het salaris op 2 bankrekeningen helpt.

Maak schulden en financiële problemen bespreekbaar in uw organisatie. Een breed draagvlak, daar gaat een preventieve werking vanuit. Het klinkt logisch. U wilt geen integriteitsrisico’s in uw organisatie. Het is belangrijk dat alle afdelingen, leidinggevenden en medewerkers zich bewust zijn van het belang van een goede financiële gezondheid. Belangrijk voor de organisatie en het bedrijfsresultaat. En belangrijk voor de medewerker en zijn persoonlijke huishoudboekje.

Uiteraard vormen deze opgedane ervaringen goede input voor een sterk personeelsbeleid, dat past binnen uw organisatie.

Vermindering loonbeslagen met onze TIP-aanpak

Met de TIP-aanpak bieden wij een integraal FinancieelVitaliteits-programma. Wij helpen mensen en bedrijven heel praktisch om grip op geld te krijgen. Een investering in de financiële gezondheid van uw medewerkers is een investering in uw organisatieresultaat. Aandacht voor de financiële vitaliteit van medewerkers past goed binnen een sterk personeelsbeleid en arbo-dienstverlening.

Wilt u lagere (in)directe loonsomkosten, minder verzuim, minder integriteitsrisico’s en hogere personeelstevredenheid?

TIP staat voor:

Training

 • Herken de signalen van schulden tijdig.
 • Train je leidinggevenden en casemanagers in gesprekstechnieken.
 • Houd de kennis over loonbeslagen en schuldenproblematiek in uw organisatie up-to-date.
 • Bied medewerkers budgetteringstrainingen en kennissessies over financiële keuzes en producten aan.

Individuele budgetcoaching

 • Binnen 3 maanden resultaat door 1:1 coaching van uw medewerker.
 • Maatwerk.
 • Thuis in de vertrouwde omgeving van uw medewerker.

Personeelsbeleid

 • Preventief beleid levert de grootste kostenbesparing op.
 • Haal schulden uit de taboesfeer.
 • Samen werken aan een schuldenvrije werkvloer.
 • Curatief beleid om de problemen die de kop opsteken effectief aan te pakken.
 • Denk ook eens aan screening van medewerkers, compliance en werkafspraken.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie?  Wij denken graag met u mee.

Bel Jostal Schalkwijk. U kunt mij bereiken op 06-24760144.

De TIP-aanpak wordt verzorgd door:

Dieuwke Helder van Helder Acteren en Gesprekscoaching

Nienke Oostra van Balans in Budget

Jostal Schalkwijk van Executive Creator.