De toekomst is mooi

Hoe kunnen wij u helpen?

U kunt ons bellen, een terugbel verzoek achterlaten of online informatie opvragen. Wij streven ernaar binnen 1 dag contact met u op te nemen.

Totaaloordeel 4.5 (max 5)
Deskundigheid docent 4.7 (max 5)
Het doceren gebeurt op een overtuigende en plezierige wijze 4.6 (max 5)

Workshop hypotheken

Scenario planning diensten

Nieuws over strategie gerelateerde uitdagingen domineert de berichtgeving. De onderwerpen zijn zeer divers, maar hebben een aantal onderliggende thema’s met elkaar gemeen:

  1. De wereld verandert en de snelheid van verandering neemt toe;
  2. De omgeving wordt complexer en ‘disruptive technology’ bepaalt in toenemende mate de strategische agenda;
  3. De drijver van succes is het tempo waarin een onderneming in staat is te innoveren en nieuwe, tijdelijke ‘competitive advantages’ neer te zetten;
  4. Het belang van de dichotomie tussen de organisatie en de externe omgeving neemt toe. Wie vormt wie? Wat past het best bij de organisatie?

Wist u dat...

Dia1

Scenario planning gaat verder dan een business plan

Zo’n 75% van alle veranderingstrajecten faalt. Met scenario planning bent u beter voorbereid op een veranderingstraject. U werkt namelijk aan diverse scenario’s, voorstellingen van de toekomst. Daarna begint het ‘windtunnelen’. U plaatst uw huidige strategie en nieuwe strategische opties in de scenario’s om de robuustheid te beoordelen. Tenslotte inventariseert u per scenario en strategische optie wat er allemaal zou moeten veranderen in uw organisatie op het moment dat een scenario zich daadwerkelijk ontvouwt.

Verhalen over de toekomst

Scenario planning gaat niet over toekomstvoorspelling. Sterker nog, u laat het voorspellen van de toekomst los. Geen data uit het verleden die geëxtrapoleerd worden om de toekomst te voorspellen.

Scenario planning is een diepte investering in uw organisatie. Velen weten meer dan één. Deze wijsheid gaat vooral op in groepen met autonome denkers die divers zijn samen gesteld. De primaire doelstelling is het creëren van strategisch inzicht aan de hand van de drijvende krachten – de kritische onzekerheden. Secondair staat de juistheid van de scenario’s. Scenario planning is juist bedoeld om het voorspellen op basis van ‘forecasting’ los te laten.

Paradigma verschuiving

Het biedt de mogelijkheid de flexibiliteit van uw organisatie ten opzichte van verandering en de robuustheid van uw strategie in diverse scenario’s te testen. Daarnaast zijn de workshops zeer geschikt om een paradigma verschuiving in de organisatie te begeleiden.

Scenario planning is een gestructureerde methodiek. Wij bieden u een 4 stappenplan om scenario planning volledig te integreren in uw strategieplanning.

Stap 1: introductie en project opzet

Stap 2: scenario onderzoek

Stap 3: scenario ontwikkeling

Stap 4: scenario implementatie

Volledig & specifiek incompany traject

In 4 stappen krijgt u grip op uw toekomst. Zet vandaag de eerste stap en vraag naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Strategiedag voor MKB-teams

Back to the future is een verrassende strategiedag. In 1 dag leert u als team anders te denken over de toekomst. U krijgt grip en beïnvloedt daarmee de uw onderneming.

Gerichte 1:1 sessies met ondernemers

Kunt u hulp gebruiken bij de vaststelling van uw lange termijn strategie? In korte sessies van 2 uur doorlopen wij een scenario planning traject, specifiek voor uw onderneming.

Het forecasten los laten

Veel organisaties kennen een jaarlijkse cyclus waarin de strategie bepaling en het ‘forecasten’ centraal staan. Kennis uit het verleden wordt gebruikt om te extrapoleren en de toekomst te voorspellen. Veelal wordt gewerkt met vaste templates, zoals bijvoorbeeld een SWOT-analyse. Dit model nodigt uit tot de classificatie Uitdaging of Bedreiging, terwijl ditzelfde element – afhankelijk van het toekomstbeeld – ook in de andere categorie ingedeeld zou kunnen worden. Daar komt bij dat in veel organisaties onbewust en onbedoeld de formele strategische visie in een bedrijf bepalend is voor de uitkomst van heisessies.

Grip op de toekomst

Scenario planning is een analytische en gestructureerde methode die u in de gelegenheid stelt deze valkuilen te vermijden. Scenario planning geeft grip op een onzekere toekomst. U bouwt scenario’s die gebaseerd zijn op onzekere externe ontwikkelingen met een grote strategische impact. De scenario’s zijn de verhalen die beschrijven wat er in de wereld om u heen kan gebeuren. De strategische opties beschrijven de mogelijke reacties en antwoorden van de organisatie. Wat kan de organisatie doen op het moment dat een scenario werkelijkheid wordt? Houdt de huidige strategie stand? Welke strategie is passend? Moet de organisatie aangepast worden?