Dé win-win situatie: een investering in de financiële gezondheid van uw medewerkers is een investering in uw bedrijfsresultaat

Financieel Vitaal in Bedrijf

Wij gaan voor Dé win-win situatie. Een ‘win’ voor de werkgever en een ‘win’ voor de werknemer. Wat bedoelen wij hiermee?

Schulden en afbetalingsproblemen worden vaak als een privé probleem beschouwd. En dat klopt. Een werkgever heeft echter heel veel baat bij de verbetering van de financiële gezondheid van medewerkers. Wij kijken samen met u door een bedrijfskundige bril.

Executive Creator werkt, ook voor u. Wilt u ook lagere (in)directe loonsomkosten? Minder verzuim? Minder interne bedrijfscriminaliteit? Hogere personeelstevredenheid? Dan komen wij graag met u in contact.

De Executive Creator aanpak

 • Stap 1: Quick-scan
 • Stap 2: Risico acceptatiegraad
 • Stap 3: Aan de slag
 • Stap 4: Monitoring

In 4 duidelijke stappen verbetert u de financiële gezondheid van de medewerkers en uw bedrijfsresultaat.

 1. Quick-scan: in 1 dag een analyse van uw organisatie. Geen boekwerk maar een handig document met bevindingen en aanbevelingen.
 2. Risico acceptatie graad: de quick-scan geeft een goed beeld van uw organisatie. Wat zijn de specifieke knelpunten? Waar liggen de grootste risico’s? Wat is voor u acceptabel? U bepaalt de risico acceptatie graad, samen stellen wij een concreet plan van aanpak op.
 3. Aan de slag: ons creator-netwerk met specialisten bestaat ondermeer uit een bedrijfskundige, trainer, trainingsacteur, particulier recherchebureau, budget coach, personal organizer, vrijwillige schuldhulpverlening en een arbo dienstverlener. Zo’n 150 jaar ervaring en expertise zetten wij graag voor u in.
 4. Monitoring: uiteraard is het belangrijk om te kijken wat werkt. Een regelmatige check houdt uw beleid up to date. Ons abonnement is de oplossing.

Feiten financiële zorgverlening

Financiële gezondheid gaat om geld. Uw geld. Het loont om de problematiek uit de privé sfeer te halen en het als een bedrijfsissue te beschouwen. Een waar u veel geld mee kunt verdienen.

Interne criminaliteit

 • Een gemiddeld bedrijf in Nederland verliest 5% van de winst aan (interne) bedrijfscriminaliteit;
 • Zo’n 20% van alle bedrijven krijgt te maken met fraude;
 • Er zijn grofweg 140 manieren van interne criminaliteit waar medewerkers u mee kunnen benadelen;
 • De top 3: diefstal, oneigenlijk verzuim, onterechte declaraties;
 • Het merendeel van de daders (70%) heeft een financieel motief.
 • Criminaliteit schaadt uw reputatie.

Bronnen: Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid / Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing / Metro, 20 april 2016

Verzuim

 • Het gemiddelde verzuimpercentage bedroeg 3,9% in 2015;
 • Ongeveer 43% van alle medewerkers heeft zich in 2015 wel eens ziek gemeld;
 • Gemiddeld verzuimt men 8,5 dag per ziekmelding;
 • Verzuim kost ~ 2,5 x het salaris van een medewerker;
 • 60-80% van de werknemers die zich ziek meldt, heeft geen medische klachten.

Bronnen: CBS / Nu.nl , 14 maart 2016

Oorzaken verzuim (bron: volksgezondheidenzorg.nl)

 • Psychisch
 • Overig
 • Bewegingsapparaat

Voor wie is financiële zorgverlening interessant?

Als aanbieder van flexibel personeel ontzorgt u uw opdrachtgevers. Wie ontzorgt u? Verzuim wilt u terug dringen tegen lage kosten. Loonbeslagen wilt u vermijden. Een uitzendkracht die gereedschap steelt uit het magazijn, kost u uw reputatie.

Wat doen wij?

 1. Verzuim kost veel geld. U betaalt een premie gebaseerd op uw verzuimcijfers of u bent Eigenrisicodrager voor de ziektewet. In beide gevallen wilt u onnodig en onrechtmatig verzuim verminderen.
 2. Loonbeslagen en voorschotten verwerken kost geld. We werken preventief en curatief aan schulden. Uitzendkrachten hebben te maken met onregelmatig werk en  inkomsten, terwijl zij wel vaste lasten hebben. Budgetteren is een hele uitdaging. Wij bieden ondermeer een op maat gemaakte cursus budgetteren met flexibel inkomen.
 3. Fraudeurs hebben vaak een financieel motief. Uw opdrachtgever biedt na 1040 uur de uitzendkracht een contract aan. En u wilt zorgeloos de kandidaat overdragen. Wij zorgen dat u een goed gescreende, integere medewerker zonder loonbeslagen kunt aanbieden.

Als payroller ontzorgt u uw opdrachtgevers. U bent juridisch werkgever. Wie ontzorgt u? Verzuim wilt u terug dringen tegen lage kosten. Loonbeslagen wilt u vermijden. Een medewerker die gereedschap steelt uit het magazijn, kost u uw reputatie.

Wat doen wij?

 1. Verzuim kost veel geld. U wilt onnodig (mensen met financiële problemen melden zich vaker ziek) en onrechtmatig verzuim (fraude) verminderen.
 2. Loonbeslagen en voorschotten verwerken kost geld. We werken preventief en curatief aan schulden. Medewerkers en zzp-ers hebben te maken met onregelmatig werk en  inkomsten, terwijl zij wel vaste lasten hebben. Budgetteren is een hele uitdaging. Wij bieden ondermeer een op maat gemaakte cursus budgetteren met flexibel inkomen.
 3. Fraudeurs hebben vaak een financieel motief. Aan het einde van de flexibel verloon-periode wilt u zorgeloos een kandidaat overdragen aan de opdrachtgever. Wij zorgen dat u een goed gescreende, integere medewerker zonder loonbeslagen kunt aanbieden.

De financiële gezondheid van medewerkers past uitstekend binnen een sterk arbobeleid.

Wat doen wij?

 1. Verzuim kost veel geld. Uw opdrachtgever streeft naar lage verzuimcijfers en kosten. U wilt onnodig en onrechtmatig (frauduleus) verzuim verminderen.
 2. Onze dienstverlening is preventief en gericht op het voorkomen van uitval van personeel als gevolg van schulden en afbetalingsproblemen. We bieden ondermeer een quick-scan, trainingen en particulier recherche onderzoek.
 3. Het beste resultaat wordt bereikt door te werken met alle betrokkenen: casemanagers, leidinggevenden, de afdeling personeelszaken/HR en werknemers.
 4. De directe samenwerking met casemanagers biedt de gelegenheid om zeer snel te schakelen met ons creator-netwerk vol met specialisten in financiële gezondheid, die goed op elkaar ingespeeld zijn.

De financiële vitaliteit van medewerkers past uitstekend binnen een sterk personeelsbeleid.

Wat doen wij?

 1. Verzuim kost u veel geld. Gemiddeld zo’n €250,- per medewerker per dag. U streeft naar lage verzuimcijfers en kosten. U wilt onnodig en onrechtmatig (frauduleus) verzuim verminderen.
 2. Onze preventieve dienstverlening is gericht op het voorkomen van uitval van personeel als gevolg van schulden en afbetalingsproblemen. We bieden ondermeer een quick-scan, trainingen, zoals een bewustwordingsworkshop, gesprekstechnieken, kennistraining en een cursus budgetteren voor medewerkers.
 3. Onze curatieve dienstverlening is gericht op het oplossen van een probleem. U heeft een medewerker met afbetalingsproblemen. De medewerker vraagt om een voorschot. Wat doet u? Wij kijken met u mee en adviseren u welke mogelijkheden u heeft. Een oplossing voor u en uw medewerker. Daarnaast bieden wij recherche onderzoek voor die momenten dat u vermoed dat er iets niet in orde is.
 4. Het beste resultaat wordt bereikt door te werken met alle betrokkenen: casemanagers, leidinggevenden, de afdeling personeelszaken/HR en werknemers.
 5. Indien u dit wenst, kunnen wij direct samenwerken met casemanagers. Dit biedt de gelegenheid om zeer snel te schakelen met ons creator-netwerk vol met specialisten in financiële gezondheid, die goed op elkaar ingespeeld zijn.
Dia1

Nieuwsbrief

Op zoek naar een betrokken creator?