Financieel Vitaal in BedrijfIn 4 stappen een verbetering van uw bedrijfsresultaat

Dia1

Uw imago is u heel wat waard. U werkt hard om tot een mooi bedrijfsresultaat te komen. Tevreden en gezonde medewerkers zijn belangrijk.

Maak van de financiële gezondheid van uw medewerkers een bedrijfsissue en verbeter in 4 stappen uw bedrijfsresultaat.

In 4 stappen verbetert u uw bedrijfsresultaat:

Stap 1: quick-scan

Stap 2: risico acceptatiegraad

Stap 3: Aan de slag

Stap 4: Monitoring

In 1 dag geven wij u inzicht of financiële problemen van uw medewerkers een rol van betekenis vormen in uw organisatie.

Het resultaat:

Een kort en krachtig document met bevindingen en aanbevelingen dat u kunt gebruiken om de risico acceptatie graad van uw organisatie te bepalen.

Uw investering in tijd:

Maximaal 1 dag:

Beantwoorden van een vragenlijst en interviews met medewerkers van ondermeer de afdeling personeelszaken en de salarisadministratie.

Na de quick-scan volgt een dialoog.

De quick-scan geeft u aan de hand van de geïdentificeerde uitdagingen inzicht in de integriteitsrisico’s en (verborgen) loonsomkosten van uw organisatie. U weet welke aspecten aandacht nodig hebben: oneigenlijke verzuimkosten, de tijdsinvestering van de salarisadministratie, bedrijfsdiefstal, de integriteit van uw medewerkers.

Aan de hand van de bevindingen wordt de risico acceptatiegraad van uw organisatie vastgesteld. Dat wat u niet acceptabel vindt, wordt verwerkt in een plan van aanpak.

Uw tijdsinvestering: 1 à 2 gesprek(ken)

Aan de slag!

Het plan van aanpak geeft inzicht in de behoefte van de organisatie.

Ligt de nadruk op:

 • Preventie
 • Repressie
 • ‘Hard controls
 • ‘Soft controls’

Indien er een ondernemingsraad is, is het belangrijk om zo snel mogelijk de ondernemingsraad positief te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Wat is er mogelijk?

 • Beleid: er is veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Het sleutelwoord is een eerlijk en transparant beleid dat gericht is op dé win-win situatie. Wat bedoelen wij hiermee? Een investering in de financiële gezondheid van een medewerker moet ook een investering in het bedrijfsresultaat zijn. Financiële problemen bij medewerkers ontstaan niet van de ene op de andere dag. De oplossing vergt eveneens tijd. Verandering heeft draagvlak, tijd en aandacht nodig. Het beleid kan het beste geïntegreerd worden in het personeelshandboek en het arbo-beleid van uw organisatie.
 • Processen: een nieuw beleid is niet voldoende. Het beleid moet handen en voeten krijgen. Denkt u aan een nieuw pre employment proces. Dit vereist een verbeterd sollicitatieformulier en een gewijzigde sollicitatieprocedure. Een meldingsplicht van schulden betekent een goede afstemming met alle betrokkenen, waarbij de privacy van de medewerker gerespecteerd wordt.
 • Trainingen: wij bieden diverse in company trainingen met unieke werkvormen gericht op herkennen van problemen, kennis vergaren en gedragsverandering.
 • Onderzoek: onze privé rechercheur kan gericht onderzoek verrichten indien er sprake is van oneigenlijk verzuim, verduistering van geld uit de kas of andere vervelende praktijken.
 • Arbo-beleid: indien de financiële problemen leiden tot verzuim, heeft uw case manager via ons netwerk toegang tot een netwerk van specialisten. Denkt u hierbij aan een budget coach en een personal organizer.

Ons abonnement is geschikt om de financiële gezondheid van uw medewerkers te monitoren en de behaalde resultaten te borgen.

Het beleid staat als een huis. De processen zijn aangepast en uw medewerkers zijn getraind.

Nu komt het aan op borging. Ons abonnement ontzorgt u volledig. Voor een vaste aantrekkelijke prijs bieden wij het volgende:

 1. Maandelijkse budgetteringstraining voor nieuwe flex medewerkers
 2. Jaarlijkse kennistraining voor nieuwe leidinggevenden
 3. 12 maanden toegang tot onze hotline financiële gezondheid. Belt u ons gerust, wij beantwoorden graag uw vragen.
 4. Jaarlijkse monitoring: snel inzicht in de resultaten en bevindingen (wat werkt/wat werkt niet).
 5. Voor alle overige diensten en trainingen wordt apart betaald.

Nieuwsbrief

Op zoek naar een betrokken consultant?