Het InZichtspelHerken schulden | problemen | fraude risico's

Wist u dat:

  1. Medewerkers met schulden veel vaker verzuimen van het werk? Dit verzuim zit in uw totale loonsomkosten verborgen. Het raakt u rechtstreeks in de portemonnee.
  2. Schulden geen rangen en standen kennen? Zowel lager als hoger opgeleid personeel, medewerkers met een lage inkomens en medewerkers met een boven modaal inkomen hebben schulden.
  3. Financiële zorgen tot een vermindering van de arbeidsproductiviteit leidt? Concentratieverlies, extra telefoontjes met schuldeisers die gepleegd worden, het leidt allemaal af van het werk dat gedaan moet worden. Uit het onderzoek Financiële problemen op de werkvloer (2012) blijkt dat werkgevers het verlies van productiviteit op minimaal 20% schatten.
  4. Schulden integriteitsrisico’s met zich mee brengen? Een medewerker met schulden staat dagelijks bloot aan de verleiding van ‘makkelijk’ geld. Afhankelijk van de functie en de sector kan de medewerker chantabel zijn en ligt fraude en diefstal op de loer.
  5. Schulden vaak voort vloeien uit grote levensgebeurtenissen die ons allemaal kunnen overkomen? Een scheiding, het faillissement, baanverlies, overlijden van een partner of een verandering in de levensfase (zoals de komst van kinderen).
  6. Tot 50% van de werkgevers geconfronteerd wordt met loonbeslagen en schulden?
poker-1047221_960_720
De kaarten in het leven zijn geschud en uitgedeeld. Weet u welke kaarten uw medewerkers heeft? En herkent u signalen die belangrijk zijn voor uw medewerker én uw organisatie?

Het InZicht spel is van Arbo Vitae en wordt verzorgd door Crystal Ziel. Het spel stimuleert bewustwordingsprocessen die vooraf gaan aan verandering van houding en gedrag. Met respect voor de expertise die binnen een organisatie al aanwezig is, worden praktische kennis en ‘tools’ aangereikt die direct kunnen worden toegepast.

Uitdaging

Veelal wordt gedacht dat mensen met schulden een uitkering hebben. Niets is minder waar. Onder de 45% van alle Nederlandse huishoudens die in meer of mindere mate afbetalingsproblemen ervaren, bevinden zich ook uw medewerkers.

Herkent u wat er bij uw medewerkers speelt? En begrijpt u het effect?

Vaak spreken wij over een juiste balans tussen privé en werk. Veel mensen worstelen hiermee. Het betekent in de praktijk dat veel belangrijke aspecten in iemands leven volledig tot de privé sfeer worden gerekend.

Het is duidelijk dat financiële problemen daar ook thuis horen. Echter, door schulden van medewerkers tot een bedrijfsissue te maken, verbetert u uw eigen bedrijfsresultaat. Minder verzuim. Verbetering arbeidsproductiviteit. Hogere personeelstevredenheid. Minder risico op bedrijfscriminaliteit.

Oplossing

Maak uw medewerkers bewust van problemen, hoe deze problemen kunnen ontstaan en welk effect ze hebben op iemands werk.

Wij hebben gekozen voor de werkvorm ‘spelen’. Het is een prettige manier om interactief de financiële gezondheid van medewerkers te leren herkennen.

Het InZicht spel wordt gespeeld door leidinggevenden, case managers en HR-medewerkers onder begeleiding van een deskundig spelleider. Naast de spelleider is een observant aanwezig. Samen geven zij u na afloop van de training feedback. Belangrijk om eventuele vervolgstappen te zetten op het vlak van financiële zorgverlening binnen uw organisatie.

Resultaat

Uw organisatie is bewust van de impact van financiële problemen. Leidinggevenden hebben de basis gelegd om signalen van medewerkers te herkennen.

Wij bieden vervolgtrainingen, waaronder gesprekstechnieken en een rollenspel met een trainingsacteur.

Nieuwsbrief

Op zoek naar een betrokken creator?