BewustwordingsworkshopHerken de signalen van uw medewerkers

Wist u dat….schulden geen rangen en standen kennen? Zowel lager als hoger opgeleid personeel, medewerkers met een lage inkomens en medewerkers met een boven modaal inkomen hebben schulden

Dia puzzel 1

Levensgebeurtenissen

Schulden vloeien vaak voort uit grote levensgebeurtenissen die ons allemaal kunnen overkomen. Een scheiding, het faillissement, baanverlies, overlijden van een partner of een verandering in de levensfase (zoals de komst van kinderen). Met het creëren van bewustwording is de eerste stap gezet.

Doel bewustwordingsworkshop:
Inzicht in het effect van financiële problemen bij medewerkers. Hoe herkent u het, zodat erger voorkomen kan worden?

Iedereen heeft het druk. In de dagelijkse werkomgeving gebeurt veel. Leidinggevenden hebben niet altijd tijd om persoonlijke aandacht te besteden aan werknemers.  De bewustwordingsworkshop geeft handvaten om ‘gewoon’ gedurende het werk, tijdens bestaande contactmomenten met werknemers signalen van financiële problemen op te pakken.

Uitdaging

De grootste uitdaging voor organisaties is het herkennen van financiële problemen. Vaak uiten deze problemen zich te laat:

 • Verzuim
 • Productiviteitsverlies
 • Loonbeslag
 • Een verzoek tot uitbetaling van een voorschot
 • Medewerkersontevredenheid
 • Te laat op het werk komen
 • Integriteitsproblemen.

Oplossing

Doel

Het doel van deze workshops is duidelijk: het leren herkennen, inzicht krijgen in en het bewust worden van de financiële problemen van werknemers.  

Inhoud en werkwijze

Vormen uw medewerkers een financieel kwetsbare doelgroep? Hoe herkent u het als werknemers in financiële problemen zitten en welke simpele dingen kunt u doen om het ter sprake te stellen. In deze workshop wordt via theatertechnieken en rollenspellen inzicht gecreëerd. En krijgt u interactief tips op welke signalen u kunt letten bij medewerkers in de organisatie.

De workshop wordt begeleidt door twee trainers c.q. acteurs.

 Wie, waar

Wie: leidinggevenden, HR medewerkers, casemanagers

Waar: incompany

 

Resultaat

Het resultaat is snel merkbaar:

 • Minder loonbeslagen
 • Minder verzoeken tot uitbetaling van een voorschot
 • Minder veroeken tot uitbetaling van vakantiedagen
 • Door afstemming met arbo dienstverleners – case managers lekt dit probleem niet door naar het verzuim van uw organisatie
 • Een sterke basis voor een goede werkrelatie tussen leidinggevenden en medewerkers
Dia1
Hoe kunnen wij u helpen?

Neem vrijblijvend contact op. Schrijf in voor de nieuwsbrief . Of download the overzichtelijk schema’s ‘medewerkers met schulden’ of ‘vermoedens van interne bedrijfscriminaliteit’

Op zoek naar een betrokken consultant?