Dé win-win-situatie

Dé win-winsituatie: een investering in de financiële gezondheid van uw medewerkers is een investering in het financieel resultaat van uw onderneming.

Uit het Onderzoek Geldzaken in de praktijk (2015) blijkt dat zo’n 37% van alle Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar betalingsproblemen heeft gehad. Een groot deel van de mensen met (problematische) privé schulden heeft een baan. Het is zeer aannemelijk dat ook een deel van uw werknemers te maken heeft met financiële problemen. “Tja”, hoor ik u zuchten, “dat is toch een privé probleem”. En dat klopt.

Maar…. wist u dat:

 1. Medewerkers met schulden veel vaker verzuimen van het werk? Dit verzuim zit in uw totale loonsomkosten verborgen. Het raakt u rechtstreeks in de portemonnee.
 2. Schulden geen rangen en standen kennen? Zowel lager als hoger opgeleid personeel, medewerkers met een lage inkomens en medewerkers met een boven modaal inkomen hebben schulden.
 3. Financiële zorgen tot een vermindering van de arbeidsproductiviteit leidt? Concentratieverlies, extra telefoontjes met schuldeisers die gepleegd worden, het leidt allemaal af van het werk dat gedaan moet worden. Uit het onderzoek Financiële problemen op de werkvloer (2012) blijkt dat werkgevers het verlies van productiviteit op minimaal 20% schatten.
 4. Schulden integriteitsrisico’s met zich mee brengen? Een medewerker met schulden staat dagelijks bloot aan de verleiding van ‘makkelijk’ geld. Afhankelijk van de functie en de sector kan de medewerker chantabel zijn en ligt fraude en diefstal op de loer.
 5. Schulden vaak voort vloeien uit grote levensgebeurtenissen die ons allemaal kunnen overkomen? Een scheiding, het faillissement, baanverlies, overlijden van een partner of een verandering in de levensfase (zoals de komst van kinderen).
 6. Tot 50% van de werkgevers geconfronteerd wordt met loonbeslagen en schulden?

Het is duidelijk dat uw organisatie baat kan hebben bij een verbetering van de financiële gezondheid van uw werknemers. Het goede nieuws is dat u er echt iets aan kunt doen.

 1. Erger voorkomen:

U gaat curatief aan de slag. U start met het blussen van reeds ontstane brandjes in de vorm van een (dreigend) loonbeslag of een aangevraagd voorschot op het salaris. Soms is een minnelijke oplossing voorhanden. In andere gevallen is de beslagvrije voet niet juist uitgerekend. In veel gevallen kan erger voorkomen worden. De samenwerking met een goede budgetcoach of bedrijfsmaatschappelijk werk kan het verschil maken.

 1. Bespreekbaar maken:

Maak schulden en financiële problemen bespreekbaar in uw organisatie. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Alhoewel het niet de norm is om schulden te hebben, is het wel normaal om een schuld te hebben én af te lossen. Illustratief is de groep jongeren met een MBO diploma. Zo’n 20% heeft een diploma op zak en start met een schuld.

 1. Beleid:

Het klinkt logisch. U wilt geen integriteitsrisico’s in uw organisatie. Toch hebben de meeste bedrijven geen beleid op dit vlak. U kunt bijvoorbeeld in uw beleid opnemen dat een schuld of betalingsproblematiek gemeld moet worden bij een daartoe aangestelde functionaris.

 1. Samen aan de slag:

Een interactieve training, rollenspel of workshop verhoogt de kans dat leidinggevenden en collega’s signalen herkennen. Het draagt bij aan het bewustzijn binnen een organisatie.

 1. Praktisch werken:

Het is niet voor alle medewerkers haalbaar om de persoonlijke financiële   huishouding en budgettering op orde te krijgen. Als werkgever kunt u heel praktisch helpen door medewerkers de keuze te geven het salaris op twee verschillende bankrekeningen te laten storten. Eén rekening voor de vaste  (woon)lasten en 1 rekening voor alle overige uitgaven.

De bedrijfskundige blik:

 1. U zult op termijn een verbetering van uw financieel resultaat zien;
 2. U investeert in betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie? Bel Jostal Schalkwijk van Executive Creator. Ik denk graag met u mee. U kunt mij bereiken op 06-24760144.

 Geef een reactie